درباره ما

تشک کم جا ، با بهرگیری از جدیدترین فناوری های روز دنیا در تولید کالای خواب و تشک های با کیفیت،

اثبات نموده است همچنان که در تولید محصولات خود محدودیت های بسیاری را از میان برداشته، در

ابعاد گوناگون با غلبه بر چالش های موجود، موفقیت های قابل توجهی را کسب کرده است.

کیفیت و تنوع در ارائه محصولات همگام با جهانی که به سرعت در حال تغییر بوده باعث کمرنگ شدن یکپارچگی

و با پیروی از موفقیت های کسب شده، همچنان با تولید محصولات متنوع، متفاوت و بر اساس نیاز و همسو با تغییراتی که رخ می دهد، این خط مشی را دنبال نمود.