تشک مناسب شما کدام است؟

1- طبق آمار به دست آمده، مشتریان ترجیح می دهند تشکی خریداری نمایندکه فاقد انعطاف (سفت) باشد.
اما این گونه تشک ها باعث غلت زدن زیادی شده، درد شانه و بی خوابی به همراه دارد و فرد بیش از حد پهلو به پهلو می شود و در طول روز وضعیت روانی خوبی نخواهد داشت.


2- برای انتخاب تشکی مناسب فاکتور های دیگری از قبیل به پهلو یا به پشت خوابیدن، وزن، قد و حتی سن و جنسیت فرد نیز مؤثر است.


3- به کسانی که بیشتر به پشت می خوابند تشک سفت تر و کسانی که به پهلو می خوابند تشک نرم تر توصیه می گردد.


4 در مورد تخت های دو نفـره بايد توجه داشته باشيد، چنانچـه تفاوت وزن زن و شـوهـر 25‌ کیلوگرم یا بیشتر باشد، توصیه می شود به جای یک تشک دونفره از دو تشک تک نفره متناسب با وزن هر یک در کنار هم استفاده شود.