مراحل ساخت تشک طبی

همان طور که می دانید تشک های طبی برای افرادی که از درد کمر و درد عضلات رنج می برند مناسب می باشد از آن جایی که این تشک ها به منظور درمان استفاده می شود بنابراین اجزای سازنده آن نسبت به سایر تشک ها متفاوت تر می باشد. در حالت کلی همه تشک ها دارای چند بخش اصلی رویه ، فنر، فوم و یا ابر می باشند که با اتصال این اجزا به یکدیگر تشک ساخته می شود. بهتر است این موضوع را بدانید که در تشک های طبی و مدرن از مواد اولیه گرانتری استفاده می شود در صورتی که در تشک های معمولی از مواد اولیه ، ساختار و اجزای معمولی و ارزان استفاده می شود.

فنرهای مصرفی در تشک های طبی از جنس عیار می باشد که این هم تحمل وزن زیاد را بهتر می کند و هم باعث افزایش طول عمر تشک می شود. رویه و پارچه این نوع تشک ها از جنس ژاکارد نقش برجسته می باشد که دارای خاصیت تنفس سلولی، ضد تعریق و آنتی آلرژیک  می باشد . فوم های مصرفی این تشک از دانسیته می باشد و این امر باعث می شود تشک در مقابل عوامل فیزیکی و فشارهای وارد برآن واکنش مناسب را از خود نشان دهد.

برای خرید تشک طبی می توانید به سایت تشک کم جا مراجعه کنید.